Sist endret: 01.09.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

Intranettet blir startside for kommunalt tilsette

Frå i dag vil intranettet bli startsida for alle kommunalt tilsette som loggar seg inn på nett via Citrix. Det betyr at du som tilsett i kommunen raskt kjem inn på felles kommunal informasjon, og vi håpar at du blir så godt kjend med sidane at du lettare finn fram til nyttig informasjon, skjema, HMS m.m

Vi håpar med dette at vi får meir aktive brukarar av sidene våre. Vi håpar og at du sender innspel og spørsmål om det er noko du ikkje finn.

Helsing Tone
HMS-koordinator og ansvarleg for intranettet