Sist endret: 15.09.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

Livbergingskurs for tilsette som er med elevar og klientar i symjehall

Vi har sendt ut ein invitasjon til alle avdelingar som brukar symjehallen i arbeidet med elevar, klientar opg pasientar. Invitasjonen er sendt alle aktuelle avdelingsleiarar. Påmeldingsfrist er 1.oktober.