Sist endret: 15.09.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tore Åsland

Lokale forhandlingar

Det er viktig at alle tilsette kjenner til at det nærmar seg lokale forhandlingar kapittel 4. Dato for lokale forhandlingar er 21.9.17.

Det er fint om avdelingsleiarar kan henge opp denne informasjonen på ein synleg plass.

NB! Fristen for å kome med krav frå uorganiserte er sett til tysdag 19.09.17 kl. 08.00.

Send krav til tore.asland@seljord.kommune.no

Fristen for organisasjonane til å sende inn krav er gått ut.

Vi legg ut ein plan for forhandlingane i 2017. Planen finn du her