Sist endret: 23.10.2017

Innkjøpsavtale for kontorrekvisita

Det er Maske som har vunne anbodsrunden i BTV-Innkjøp på kontorrekvisita, og som vi heretter skal nytte til innkjøp av kontorrekvisita.
Camilla Flatland har kontaktinformasjon til Maske. Viktig at informasjonen når ut til dei som står for innkjøp!

Du finn lenke til innkjøpssamarbeidet i Telemark, Vestfold og Buskerud her