Sist endret: 15.11.2017

Kurs om elektronisk fakturaflyt

Seljord kommune skal innføre ei ny ordning med elektronisk fakturaflyt. For å få dette til, vil alle som har med fakturaer å gjere bli kursa i systemet.

Du finn lenke til siste utgåve av kursoversynet her. Den som ligg ute no er per 15.11.17. Blir det endringar på oversikta, legg vi ut ny.