Sist endret: 03.11.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Idebanken - Informasjonsside om inkluderande arbeidsliv

Idébanken.org er eit verkemiddel som skal bidra til å nå måla i intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgåve er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annan kunnskap. Her kan du finne inspirasjon og gode idear når du jobbar med sjukefråver og nærver på arbeidsplassen din.

Under "Inspirasjon" finn du gode døme på godt arbeid. No ligg det til dømes ein artikkel om eit arbeid med å få ned sjukefråveret i helsesektoren i Kviteseid. Dette er berre eit av mange interessante prosjekt.

Vi har lenka til Idebanken under Personal/Oppfylgjing av sjukemelde

Du finn lenke til Idébanken og artikkelen frå Kviteseid her