Sist endret: 06.11.2017

Veileder om varsling

KS har i desse dagar presentert ei revidert rettleiing om varsling; "Ytringsfrihet og varsling". Den skal støtte kommunane i å byggje om ein god ytringskultur og gode rutinar for varsling.

Du finn lenke til rettleiinga "Ytringsfrihet og varsling" her

Vi har og laga ei eiga side om varsling på intranettet vårt, sjå lenka