Sist endret: 07.12.2017

Digital sjukemelding

Frå 15.1.2018 vil vi ta i bruk digital sjukemelding og digital oppfylgjing av sjukemelde. Det vil medføre ein del endringar for både arbeidstakarar,leiarar, legetenesta og NAV. Inntil vidare kan det vere lurt å setje seg inn i endringane.

Vi legg ut lenke til NAV sine sider med informasjon om ordninga med digital sjukemelding. Vi kjem til å leggje ut meir informasjon på sidene våre om oppfylgjing av sjukemelde