Sist endret: 13.12.2017

Strategisk kompetanseplan

Kompetanseplanen for Seljord kommune er ferdig utarbeidd og klar for publisering! 
Den baserer seg i stor grad på innspel frå avdelingsleiarar, så takk for alle bidrag! Det vil bli sendt ut skjema for å halde planen løpande oppdatert i 2018 og i åra framover. Den er lagt på intranettet under Planar og retningsliner/Personalpolitikk, og vil vere tilgjengeleg for alle.

Du kan lese strategisk kompetanseplan for Seljord kommune ved å fylgje lenka.