Sist endret: 09.01.2018

Økonomireglement

Vi har lagt ut Økonomireglement for Seljord kommune. Reglementet blei vedteke i 2016.

I reglementet finn du: 

  1. Reglement for økonomiplan og årsbudsjett
  2. Reglement for delegering av budsjettmynde i årsbudsjettet
  3. Reglement for oppfølging av årsbudsjett og rapportering
  4. Reglement for investeringar
  5. Reglement for innkjøp
  6. Reglement for tilvising og utbetaling
  7. Reglement for årsavslutning/årsoppgjer
  8. Reglement for tap på fordringar
  9. Reglement for startlån

Førebels har vi laga ei side under Internkontroll rutiner Seljord kommune som vi kallar Økonomistyring.  Det kan godt hende vi må lage ei eiga hovudside som vi kallar Økonomi, det får vi i såfall kome tilbake til.