Sist endret: 11.01.2018Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

Grunnopplæring i arbeidsmiljø våren 2018

Bedriftshelsen tilbyr no grunnopplæring i arbeidsmiljø og HMS-opplæring for leiarar for våren 2018.

Alle avdelingsleiarar, verneombod og medlem i AMU må ha opplæring i arbeidsmiljø og HMS. For verneombod og medlem i AMU blir det gitt tilbod om 40-timars grunnopplæring over 4 dagar, medan leiarar får tilbod om HMS-opplæring over 2 dagar.

Kursa blir arrangert på Gullbriung kulturanlegg i Bø.

Du finn invitasjonane med informasjon om datoar og påmelding nedanfor.

Avdelingane eller verneombod melder på sjølv, og goir beksjed i etterkant til Tone Bøhn, HMS-koordinator som fører sjekkliste for gjennomført opplæring.

Påmeldingsgfrist 19.februar 2018.