Sist endret: 16.01.2018

Arbeidsmiljødagar

Personalavdelinga i Seljord kommune inviterer alle avdelingsleiarar, tillitsvalde og verneombod til årets to fyrste arbeidsmiljødagar med temaet arbeidsglede, nærværsarbeid og avvik.

Dag 1: tysdag 6.3.2018 kl 12.00-15.30. Tema er arbeidsglede. Besøk av Karin Fevaag Larsen, inspirasjonsforedragshaldar.

Dag 2: onsdag 7.3.18 kl 08.00 - 12.00. Tema er Nærværsarbeid med IA-rådgjevar for Midt-Telemark Kolbjørn Sandsdalen, og Avvik - kva er avvik, og kvifor melde avvik? ved Trude Eikenes, Bedriftshelsen

Helsing Arrangementskomitéen
Bente Vogsland, Utdanningsforbundet
Vigdis Øverland, Fagforbundet
Sigbjørn Tvitekkja, Hovudverneombod
Ingeborg Nenseter Jensen, Organisasjons- og personalsjef