Sist endret: 19.02.2018

Organisasjonsutvikling i Seljord kommune

Seljord kommune har sett i gang ein prosess med organiasjsonsutvikling som skal pågå i 2018. Det er lagt opp til grundig informasjon og medverknad, og rådmannen vil samarbeide tett med avdelingsleiarane og dei tillitsvalde.
For å få ut informasjon til dei tilsette, har vi laga ei eiga side om organisasjonsutvikling.

Du finn lenke til sida om organisasjonsutvikling her.