Sist endret: 22.03.2018

Melding frå økonomiavdelinga: Fastlønsendringar og stoppliste. Faste rutinar:

Fristen for variabel løn er seinast den 5. i kvar månad for tilvisar. Leiarkontroll av fastløn skal utførast mellom 1. og 5. i kvar månad.
Innmelding av vikarar (0% skjema) skal sendast som vanleg fortløpande til Personalavdelinga. Det same gjeld for nye tilsette; informasjon og papir må sendast fortløpande til Personalavdelinga.