Sist endret: 29.08.2018

Nye satsar for kilometergodtgjering

Satsane for kilometergodtgjering for bruk av bil i jobb blei endra 22.juni 2018.

For bruk av eigen bil: kr 3.90 pr kilometer. 3,50 av dette er skattefritt. Fram til 22.6.18 var satsen kr 4.10.

Tillegg for passasjerar: kr 1,00 pr km uavhengig av kor mange passasjerar du har med. Du skal altså ikkje lenger gange beløpet med talet på passasjerar.

Du kan sjå heile oversikta over Statens reiseregulativ her

Kalkulator