Sist endret: 07.11.2018

Symjing for tilsette

På torsdagar kl 14.30-16.30 kan tilsette og engasjerte i Seljord kommune bade i symjehallen i perioden oktober til mars. Frå og med i år er det badevakt er til stade. Tilsette betalar barnebillett,
30 kr per gong. Ein kan betale med VIPPS i symjehallen.

Det kan også vere tilsette frå andre samarbeidspartar i kommunen som nyttar seg av tilbodet samstundes.  

Med venleg helsing

Ingeborg Nenseter Jensen

Organisasjons- og personalsjef