Sist endret: 06.12.2018Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Overføring av ferie

Personalavdelinga har motteke mange søknader om overføring av ferie til neste år. Det er viktig at de passar på å planlegge, slik at at den dette gjeld avviklar den overførte ferien tidleg på året og er heilt i mål med dette før hovudferieperioden (sommaren.
Ferien skal som ein hovudregel bli avvikla i løpet av ferieåret, og overføring av ferie skal vere eit unnatak – ikkje ein vane.