Sist endret: 11.12.2018Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Lønskøyring i desember

Informasjon frå Personalavdelinga:
Utbetaling av ordinær løn med halv skatt kjem på fyrste lønskøyring i desember. Etterbetaling for lønsoppgjer, reiserekningar med diett og andre spesialiteter kjem på den såkalla 13. køyringa som går 19.12.18. Dette er mellom anna av skattemessige omsyn.
I tillegg kjem alt av godkjent turnus og timar så langt i desember på denne 13. køyringa.
Det er veldig fint om de hjelper til med å dele denne informasjonen til alle tilsette slik at vi unngår telefonstorm som forseinkar arbeidet med lønskøyringa ytterlegare!