Sist endret: 18.12.2018

Omlegging av Aspit Driftssenter

Melding frå Aspit:
ASPIT driftssenter blir nå oppgradert med ny plattform i bunn for å kunne støtte morgendagens krav til funksjonalitet og sikkerhet. I hovedsak vil det for dere som brukere ikke bli store endringer i forbindelse med omlegging, men noen endringer vil det bli. Vi ønsker derfor å informere litt om dette under.

  1. Ved første oppstart av program som går mot ny plattform, vil en oppleve at det tar ekstra lang tid å logge på. Dette da det gjøres en del oppsett i bakgrunnen. Dette er som nevnt bare første gang, og hastigheten vil gå tilbake til normalt fra neste gang en logger seg på.Når dette skjer, vil variere fra person til person ettersom det vil bli en noe glidende overgang til nytt system. 
  2. Chrome vil bli standard nettleser i ASPIT Driftssenter i stedet for Internet Explorer. Ikonene «3-Internet Explorer-Terminal» og «3-Internet Explorer-Lokal» fjernes og erstattes av ikonene «3-Chrome» og «3-Lokal nettleser».
  3. Office (Word, Excel, Outlook osv) vil oppgraderes fra dagens 2010-versjon til 2016-versjonen. Blant annet vil dette føre til et nytt blått ikon for Outlook i stedet for dagens gule. Før jul vil arbeidet gjøres mot åpen sone, endringer i sikker sone vil ikke gjøres før over nyttår.