Sist endret: 10.01.2019

Lønsslipp i januar

Pga. tekniske feil i lønssystemet vil ikkje lønsslipp for januar kome ut til vanleg tid. Leverandøren av lønssystemet (Evry) seier at dei jobbar med saka, og at den vil bli retta i løpet av veke 3. Denne feilen omfattar alle kundar av Evry.
Lønsslipp for januar blir sendt ut så snart feilen er retta hos Evry. Skattekort vil bli henta før februarløn. då vil Evry ha retta feil i god tid, og alle vil bli trekt skatt etter 2019-skattekortet.