Sist endret: 14.03.2019

Redigert reiseregulativ og andre ordningar

Kommunen har redigert skrivet "Kompensasjon ved kurs, møte, reiser og praktisering av leiardagar etter HTA § 6.3 i Seljord kommune".

Du finn skrivet her