Sist endret: 06.09.2016

Trening på Sterke-Nils

Vi minner om at kommunen framleis har ei treningsavtale med Sterke-Nils om sponsa medlemsskap for tilsette i kommunen

I retningslinene for Livsfasepolitikk i Seljord kommune står fylgjande, sjå s. 11:
Trim og trening
Seljord kommune har avtale med Sterke-Nilssenteret, der alle tilsette i stilling større enn 25 % får refundert halve årskontingenten, om dei ynskjer å nytte seg av treningstilbodet. Brannmannskap har særskilde krav til fysisk form, og nyter også godt av dette treningstilbodet".

Sjå meir informasjon på Sterke-Nils si heimeside www.sterkenils.no