Sist endret: 14.03.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

HMS-rutinar i Seljord kommune

Rutinane for HMS-arbeidet i Seljord kommune er samla i eit årshjul. Årshjulet er bygd opp etter ein kalender, og bør nyttast som ei sjekkliste der ein kan krysse av rutinar etter kvart som dei er gjennomført. Førebels har vi ikkje laga lenker direkte inn i årshjulet. Det vil bli vurdert når HMS-sidene er ferdig oppbygd.