Sist endret: 21.12.2017

Arkiv og sakshandsaming

Vi har bestemt at vi skal ha eigne sider om arkiv og sakshandsaming. Der vil vi leggje ut informasjon om arkiv og arkivrutinar, sakshandsaming, tips og skriveregler o.l. Det kan og bli eigne sider om fakturering, men brukarmal, tips og rutinar. Sidene er under planlegging, så førebels ligg det ingen ting her.

Digitalt arkiv