Sist endret: 28.02.2018

Arbeidsmiljøutvalet

Informasjon om arbeidsmiljøutvalet i Seljord kommune, AMU

Arbeidsmiljøutvalet pr. mars 2018:

  • Bente Vogsland, hovudtillitsvald Utdanningsforbundet
  • Vigdis Øverland, hovudtillitsvald Fagforbundet.
  • Sigbjørn Tvitekkja, hovudverneombod    
  • Finn-Arild Bystrøm, rådmann. Pr. dato leiar av AMU 
  • Kari Gro Espeland, kommunalsjef        
  • Ronde Schade, kommunalsjef      
  • Ingeborg Nenseter Jensen, personalsjef. Sekretær i AMU
  • Bedriftshelsetenesta, Bedriftshelsen v. Astrid Brockhus    
  • Tone Bøhn, HMS-koordinator. Møte-og talererett