Sist endret: 20.11.2018

Oversyn over innkallingar og referat - AMU

Vi legg ut møteplan, innkallingar og referat frå møta i AMU.

Innkalling    Referat   
Innkalling 09.02.2017  Referat 09.02.2017 
Innkalling 27.03.2017  Referat 27.03.2017 
Innkalling 12.05.2017  Referat 12.05.2017 
Andre planlagde møte:    
05.09.2017  Referat 05.09.17
19.10.2017 (Ekstra møte i AMU)  Referat 19.10.17 
Innkalling 07.11.2017  Møtet blei utsett Referat 05.12.17 
Innkalling 27.02.2018  Protokoll 27.02.18 
  Protokoll 17.04.18 
  Protokoll 12.06.18
  Protokoll 31.10.18
  Protokoll 19.11.18 
 Innkalling 23.1.2019