Sist endret: 07.02.2017

Fysisk arbeidsmiljø

MÅL :
Førebygge og redusere belastningslidingar på muskel og skjelett som følge av fysisk belastande arbeid.

Definisjon på fysisk belastande arbeid:

Fysisk belastande arbeid er ein eller fleire arbeidsoperasjonar som kvar for seg eller samla kan overbelaste muskel-og skjelettsystemet og gje helseskade hos arbeidstakarar”

Konsekvensar:

 • muskel- og seinlidingar både i hofter, kne, skuldrar osb.
 • leddslitasje i rygg, hofter, kne, skuldrar osb.
 • uspesifikke ryggplager (t.d. lumbago/andre blautdelsskadar)
 • prolaps


Organisering av arbeidet:

 • Variera arbeidsoppgåver motverkar muskel- og skjelettlidingar
 • jobbrotasjon i den grad det er mogleg
 • tid til nødvendig kvile og restitusjon ved belastande arbeid der variasjon ikkje er mogleg.


Tilrettelegging av arbeidsplassen:

 • Arbeidsstillingar må varierast for å forebygge helseskade
 • bytt på å stelle/flytte dei tyngste brukarane
 • Unngå tunge løft:
  - be om hjelp
  - bruk tekniske hjelpemiddel
  - bruk forflytningsteknikk

Tekniske hjelpemiddel:

 • Tekniske hjelpemiddel skal vere tilgjengeleg ved behov, og arbeidsplassen skal vere utforma slik at utstyret kan brukast effektivt

Tekniske hjelpemiddel i helsesektoren:

 • Somatisk avdeling og avdeling for demente har fylgjande hjelpemiddel:
  - Sara personlyftar
  - Encore personlyftar
  - Molift personlyftar
  - Humancare takmontera personlyftar
  - Personlyftar m/ segl
  - Dreieskive
  - Elektriske senger
  - Høgde- og hjartebrettregulerbare senger
  - Lyftekladd m/hemper
  - Elektrisk badeheis m/sklimatte
  - Elektrisk dusjstol
 • Heimetenesta :
  - Kommunal fysioterapeut vurderar behov for hjelpemiddel saman med brukar og/eller i samarbeid med heimesjukepleia
  - Heimetenesta har eige kommunalt lager av hjelpemiddel til utlån, som er kortvarige

Opplæring i forflyttingsteknikk:

 • Syner til intern opplæring i forflytningsteknikk (sjå merknader)
 • Leiar for verksemda er ansvarleg for at det blir tilrettelagt for opplæring i forflytningsteknikk

Prinsipp ved forflyttingsteknikk:

 • Redusere friksjon
 • Bruke skråplan
 • Bruke kile
 • Bruke vektstongprinsippet
 • Bruke hjul
 • Tekniske hjelpemiddel ved behov
 • Tak utgangspunkt i dei fysiske lovene; tyngdelova, balansen og det naturlege rørslemønsteret.
Vond nakke og rygg