Sist endret: 15.11.2016

Kartleggjing og handtering av risiko

Informasjon om arbeid med risiko i HMS-arbeidet; kartleggjing, registrering og tiltak

Dei viktigaste trinna i risikohandtering som utgangspunkt for drøfting i personalet:

  • Trinn 1: Finn farekjeldene
  • Trinn 2: Kva kan skje og kor sannsynleg er det?
  • Trinn 3: Kva kan vi gjere for å hindre det?
  • Trinn 4: Tiltak og vidarearbeid

Under finn du lenker til ulike hjelpemiddel i arbeidet med å kartleggje risiko. Du finn lenke til Arbeidstilsynets rettleiingssider, og du finn ulike skjema til kartleggjinga.

Vi har og lagt ut mal for tiltaksplan og handlingsplan. Du finn og lenke til Avviksmeldeskjema viss det er aktuelt å bruke.

  • Tiltaksplan er for registrering av interne tiltak som kan løysast på avdelinga.
  • Handlingsplan er for registrering av tiltak som må vidare i systemet, til handsaming på etatsnivå, i AMU eller i budsjettarbeidet.
Vond nakke og rygg