Sist endret: 15.11.2016

Skademelding

Informasjon om systemet for registrering av arbeidsulykker. Du finn og systemet for registrering av skader og ulykker med barn og unge involvert.

Seljord kommune nyttar Protector forsikring, og fleire av skjema skal sendast direkte til dei.

I tillegg har vi interne registreringsskjema for vidare arbeid med risikokartlegging, avviksmeldingar o.l. ved uønska hendingar.
Arbeidsulykke