Sist endret: 26.11.2018Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

Verneområde og verneombod

Oversyn over verneområde og verneombod per 26.november 2018

Avdeling-verneområde  Verneombod  Valperiode  Telefon E-post 
Hovudverneombod  Sigbjørn Tvitekkja Attvald nov.2018

35051335/97504870                   

sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no 

Vara Hovudverneombod  Ragnhild Rock Skrede Attvald 4.12.17 350 65250  ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
Flatdal skule /barnehage Bente V. Angre Ny h. 2018  350 51365/ 90 83 63 27

bente.angre@seljord.kommune.no  

Seljord barneskule  Gunnhild Moen Ny h. 2018 

Vald for eit år
350 51330 / 99 29 79 59

gunnhild.moen@seljord.kommune.no 

Seljord ungdomsskule Anne Marthe Lindheim Ny h. 2015 350 51320 / 93862890

anne.lindheim@seljord.kommune.no

Heddeli barnehage  Anne Marie Dahle  Ny juni 2015  350 51352 / 41519260

anne.dahle@seljord.kommune.no                       Tussejuv barnehage Bente Færstaul Ny h. 2017  350 65180 /  

benta.farstaul@seljord.kommune.no  

Åmotsdal barnehage  Tove Lunde Aase Ny h.2016 35051375 /41657206

tove.aase@seljord.kommune.no  

Kommunehus, Bibliotek, Kulturskule             Knut Olav Heddejord Ny 2009 35065160 / 91398721

knut.olav.heddejord@seljord.kommune.no

Teknisk: utearb.,vaktmeistrar, brannvesen,  vassverk, renseanl.,symjehall  Trond Johnsen  Ny v. 2016  95945376 

trond.johnsen@seljord.kommune.no 

Avdeling for integrering og vaksenopplæring ?

 

Avd. for helsetenester, legesenteret  Ragnhild R.Skrede  Ny h. 2014  350 65250   ragnhild.skrede@seljord.kommune.no 
Heddeli bu- og servisesenter  Eva Berge Attvald 

h. 2018 
350 51380 / 41203610

eva.berge@seljord.kommune.no            

evabergi@online.no

Heddelitunet (Teneste for funksjonsh.)  Eva Berge Attvald h. 2018 350 51386/ 41203610  

eva.berge@seljord.kommune.no   

Heimetenesta, Psykisk helse og rus (Moentunet) Asbjørn Klingan Ny h. 2018 Mob. 95 05 46 60

asbjorn.klingan@seljord.kommune.no

Nesbukti pleie-og omsorgssenter, Tenestekontoret  Line D.Haugholmen Attvald h. 2018 350 58400 / 90208359

line.haugholmen@seljord.kommune.no

Steinmoen bu- og servisesenter  Tove Lunde Aase Ny h.2016   350 51390 / 41657206

tove.aase@seljord.kommune.no  

tove.aase@telefiber.no

NAV Seljord (Stat og kommune)  Tore Dag LidNy jan.2018 351 14082 / 41 42 44 92tore

tore.dag.lid@nav.no 

HMS-koordinator i Seljord kommune  Tone Bøhn   350 65122/45 63 24 88

tone.bohn@seljord.kommune.no