Sist endret: 16.12.2016

Internkontroll Pleie og omsorg

Dette er systemet for internkontroll av tenester for Pleie- og omsorgssektoren. Systemet tek for seg rutinar for internkontroll for helsesektoren spesielt.
Systemet er ikkje ferdig revidert på alle punkt. Ved behov for rutinar som enno ikkje er tilgjengeleg, kontakt Tenestekontoret.

Eldreomsorg