Sist endret: 13.02.2017

Hygiene og reinhald

I helsesektoren er det sterke krav til hygiene i alt arbeid. Rutinane på området er viktige å overhalde for å ivareta helse til både pasientar, brukarar og tilsette.

Sjå rutinar nedanfor under Lenker

Reinhaldsmidlar