Sist endret: 14.02.2017

Skylleromsarbeid

Mål er eit hygienisk skyllerom

Gjennomføring:

Utførast av alle som brukar skyllerommet

 • Fat: - Sett i dekonterminator, evt. skurast
 • Tannkrus, blomstervasar:  - Vask i bekkenspylar, evt. skurast - Sett i dekonterminator
 • Urinflasker og bekken:  - Sett i bekkenspylar, evt. skurast
 • Fotbaljer, dostolar, badestolar:  - Reingjer med Renax 
  - Sprit
 • Termometer:  - Reingjer med Renax 
  - Sprit
 • Sakser, pinsettar og stellebollar: - Vask med Renax - Sett i dekonterminator
 • Tøy:
  Det er utarbeidd nye rutiner på husvaskeriet v/ N.P.O.S: Levering av tøy til vaskeriet:  - kvar morgon frå kl.07.00 (evt. sein ettermiddag) - kvar formiddag kl.10.30 (seinast)
 • Tøysekkar skal leggast med hempa ut, på tralla som står på kjølelager for tøy 1. Kvit sekk:  - Pasienttøy, sokkar og strømper leggast i nettingpose som henger på stativet  - HUGS: merk tøy med nummer eller initialer  2. Rosa sekk: - Dyne- og putetrekk, dyner, puter og tepper  3. Blå sekk: - Handklær, klutar, lyftekladd, strechlaken, undertøy og nattøy som skal kokast - Dukar, oppvaskklutar og oppvaskhandkle leggast i kvit pose og leverast vaskeriet
 • Tøy med avføing:  - Legg i vaskemaskin for skylling, legg så i tøysekk
  - Ull og fintøy blir lagt i kvit pose og leverast på vaskeri (evt. vask på avdelinga)
 • Metallkoppar på skyllerom: - Bland 1 del Sumatox med 4 deler vatn - Bruk vernebriller ved fare for sprut/søl i auge. (t.d. byte av kanne).
 • Benkane: - Vask dagleg med Renax - Spritas - Hugs å skilje mellom reint og ureint når ein set frå seg ting
 • Hårrullar: - Vask ved behov, legg i Renax og skyll godt
 • Barbermaskiner: - Demonter og vask med Renax. Bruk eigen kost - Sprit
 • Smitte: - Sumatox sur skal blandast til med vatn etter tilsmussingsgrad. (sjå emballasje) - Bruk vernebriller ved fare for sprut/søl i auge (t.d. byte av kanne) • Søppelsekkar som er fulle, skal settast på kjølelager for avfall