Sist endret: 17.02.2017

Vaskeri og reinhald ved Nesbukti

Mål:
At dei tenestene som vaskeriet leverar er tilfredsstillande i forhold til dei krav som gjeld for vaskeri og reinhald

Gjennomføring: 

Skal utførast av dagleg leiar ved vaskeriet på N.P.O.S:

Alle som arbeider ved vaskeriet, skal ha opplæring i:

 • bruk av aktuelle maskiner og vaskemiddel v/ vaskeri
 • vask og behandling av tøy
 • rutiner v/henting/levering av tøy til dei ulike verksemdene som er aktuelle
 • kunnskap om Stoffkartoteket, sjå HMS-systemet på intranettet

Alle som arbeider med reinhald, skal ha opplæring i:

 • reinhaldsprosedyrer som gjeld v/NPOS
 • bruk av ulike maskiner til vedlikehald av golv
 • bruken av ulike reingjeringsmiddel
 • kunnskap om Stoffkartoteket, sjå HMS-systemet på intranettet

Merknader:

Sjå eigen perm på vaskeriet for: 

 • Reinhaldsplan for Nesbukti Pleie- og omsorgssenter
 • Arbeidsplan for vaskeriet v/ NPOS

RM-REFORM: 

 • Innledning/hovedbestemmelser
 • Behovs- og disposisjonsplan
 • Oversikt/ reingjeringsprogram for reinhaldarar
 • IK Dokumentasjon
 • Metodespesifikasjonar/Reingjeringshyppighetar
 • Viktige detaljer om: dagleg reinhald, oppskuringsarbeid, hovedreingjering, rekvisisjons- og kvitteringsliste