Sist endret: 20.12.2017

Medisinhandtering

Målet med rutinane under er å sikre forsvarleg handtering av medisin for brukar og personalet. All handtering, frå innkjøp,rekvirering, transport, oppbevaring og utlevering, skal vere forsvarleg og fylgje krava i lovverket.

Sjå rutinane under lenkene til lovverket og sjekklister og rutinar.