Sist endret: 14.02.2017

Nøkkelrutinar - medisinrom/ medisintralle

Målet er å sikre at ikkje uvedkommande for tilgang til medikamenter

Gjennomføring:

Nøkkel til medisintralle på somatisk/ avdeling for demente:

Utførast av personale med godkjenning til å dele ut legemiddel frå dosett: 

  • Nøkkelen skal oppbevarast av den personen som har ansvar for medisinutdelinga på vakt (sjå dagbok), eller på avtalt stad
  • Medisintralle/ skåp skal vere låst når ho ikkje er i bruk

Nøklar til medisinrom på somatisk avdeling:

Sjukepleiarar har fått utdelt eigen nøkkel til nøkkelskåpet utanfor medisinrommet: 

  • I nøkkelskåpet heng 4 nøklar: ein til medisinboksen (apotek), ein til giftskåpet, ein til eige medisinrom og ein til medisinrom hos heimesjukepleia
  • Når nokon mistar nøkkel, skal låsen til nøkkelskåpet skiftast.

Nøkkel til medisinrom hos heimesjukepleia: 

  • Sjukepleiar har fått utdelt eigen nøkkel til nøkkelskap til medisinrom 
  • I nøkkelskåpet heng 2 nøklar: ein til eige medisinrom og ein til medisinrom på somatisk avdeling og Heddelitunet