Sist endret: 13.02.2017Kontaktavdeling: Tenestekontor Seljord Kommune Kontaktperson: Åse Bjåland Charlotte Sauer

Sakshandsaming

Det er Tenestekontoret som har ansvar for sakshandsaming av dei fleste søknader om helse-og omsorgstenester i kommunen, samt sakshandsaming av vederlagsbetaling av tenester.
Tenestekontoret er kommunen sin koordinarande eining. Kontoret er lokalisert på Nesbukt pleie- og omsorgsenter.