Sist endret: 13.02.2017

Teknisk utstyr

Mål med internkontroll av teknisk og elektromedisinsk utstyr er å sikre forsvarleg bruk, førebyggje uhell og sikre vedlikehald for forlenga levetid.

Sjå lenker til rutinane under lenker til forskrifter

Løfteutstyr i helsesektoren