Sist endret: 15.02.2017

Human Care taklyftar

Mål:
Sikre forsvarleg bruk av personlyftar montert i tak.

Gjennomføring:

Ansvarleg:
Personalet i avdelinga:

Kontroll dagleg:

 • Kontroller lyfteselen før bruk: 
  - lause saumar eller anna slitasje (lyftestroppar, band eller tøy) 
  - bytt i så fall lyfteselen 
  - kontroller at det ikkje er synlege skadar på lyftekassetten 
  - lyftekassett bør ladast kvar natt 
  - ved transport av brukar, skal straumbrytar stå på AV
 • Kontroll og reingjering fyrste veka i kvar månad: 
  - kontroller lyftebandet slik at ingen skade eller slitasje er oppstått 
  - trekk lyftebanda så langt ut at heile lengda kan inspiserast og kontrollerast, og at fjøra ikkje trekker tilbake lyftebandet 
  - tørk av lyftekassetten med ein fuktig klut (bruk aldri vatn direkte på lyftekassetten)

Ansvarleg:
Vaktmeister:

Kontroll ein gong pr år: 
- utfører anbefalt årleg kontroll 
- blir kontakta ved eventuelle feil/manglar

Merknader:
Sjå perm på vaktrom, somatisk avd. merka "Elektromedisinsk utstyr": 

 • Vedlikehald og service av takmontera og mobile personlyftarar 
 • Vedlikehald og service av elektriske senger
 • Arjo- produkt er i eigen merka perm.