Sist endret: 15.02.2017

Mobil personlyftar

Mål:
Sikre at bruken av mobil personlyftar er til mest mogleg tryggleik for brukar og personale
Sikre at personlyftarar blir vedlikehalde for lengst mogleg levetid.

Gjennomføring:

Mobile personlyftarar på NPOS:

 • Molift 
 • Sara (Arjo) 
 • Encore
 • Personlyftar m/segl 
 • Elektrisk badeheis m/sklimatte (Arjo) 
 • Elektrisk dusjstol (Arjo)

Personalet som kan bruke personlyftarane, lærer opp dei andre.

Bruk av mobil personlyftar:

Dagleg: 

 • sjå til at alle segl er festa på rett måte for å unngå ulukker på brukar og personale 
 • sjekk at segl er fri for riftar/skadar

Lading:

 • Skift batteri når varsellampe lyser, og sett utlada batteri til lading
 • Batteri ladast opp i minimum 8 timar, og er fullada etter 14 timar (om batteriet er tomt). Det er ikkje fare for overlading av batteri.
 • All reparasjon av batteriladar skal utførast av autorisert Arjo-personell.

Reingjering/vedlikehald:

Kvar anna veke: 

 • generell reingjering; bruk ein fuktig klut og tørk av flekkar og støv spesielt på fotkvilar og handtak
 • sjå vekeplan/dagbok på somatisk avdeling

Fyrste veka i kvar månad: 

 • sjekk at hjul rullar og svingar fritt, fjern evt. hår og lo som hindrar dette
 • kontroller personlyftar i høve til reinhald

Viss ikkje lyftarane fungerar som dei skal, ta kontakt med vaktmeister.