Sist endret: 15.02.2017

Person-og vareheis

Mål:
Sikre forsvarleg drift av heis

Gjennomføring:

Rutinemessig sjekk av heisen: 

 • 1 gong i året av innleigd firma, som gjennomfører dette automatisk
 • Syner til teknisk avdeling for perm med avtale og dokumentasjon for gjennomført rutinesjekk

Tiltak ved heisstans: 

 • Kontakt teknisk avdeling 
 • Sjå nødinstruks ved og i heisen
 • Nøkkel på kjøken

Nødprosedyre for heis:

For å få folk ut av heisen ved straumbrot eller annan ukontrollert heisstopp, skal du gjere slik:

 • Slå av hovudstraumbrytaren for heisen på tavla
 • Trykk så på den raude knappen på aggregatet og hald denne inne til du høyrer heisen stoppar
 • Ta med nødnøkkelen til heisdørene og gå til den etasjen der heisen står
 • Stikk nøkkelen inn i holet ved toppen av dørkarmen og vri medan du skuvar døra tilsides med handmakt
 • Hjelp folk ut av heisen
 • NB! Heisen står no litt lågare enn golvet
 • Heng nødnøkkelen attende på plass og slå på att hovudstraumbrytaren

Oppslag henger ved og i heisen.