Sist endret: 15.02.2017

Ventilasjonsanlegg

Mål:
Sikre forsvarleg og god ventilasjon på bygga.

Merknader:

Drift- og vedlikehaldsinstruks for ventilasjonsanlegg. Oppbevart i perm hos vaktmeister.

Permen inneheld: 

  • Generell orientering 
  • VVS- beskrivelse, klassifiseringssystem 
  • Serviceavtaler
  • Registreringsrutiner 
  • Reservedeler 
  • Orientering