Sist endret: 06.11.2017

Bruk av kommunevåpenet

Kommunestyret vedtok i 2001 vedtekter for bruk av Seljord kommune sitt kommunevåpen.
Som hovudregel kan kommunevåpenet berre brukast av kommunen og kommunens administrasjon og kommunen sine institusjonar som eigarmerke og dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirar for sal eller til marknadsføring av stemne o.l. må godkjennast av ordføraren. Våpenet må ikkje brukast slik at det kan oppfattast som privat kjenneteikn, t.d. firmamerke, varemerke, lagemblem. Vedtak i Kommunestyret 26.04.2001.

Seljord kommune