Sist endret: 23.01.2017

Internkontroll for Symjehallen

Kommunen har strenge regler for å ivareta sikkerheit for brukarane av symjehallen. Ordensreglene og tryggingsreglene gjeld for alle brukarane av bassenger, anten dei er elevar eller leiger eller bruker bassenget.

Alle pliktar å fylgje reglene.

Du finn tryggingsreglene og ordensreglene under Lenker.

For å sikre alle brukarane best mogleg, må alle som fylgjer barn, pasientar og klientar i bassenget, ha godkjend livbergingsprøve kvart år. Kravet gjeld i tillegg til badevakt. Kommunen arrangerer sjølv livbergingsprøvene kvar haust ved oppstart av bassengsesongen.

Symjehallen med bilete av K.Flatin