Sist endret: 01.12.2016

Teieplikt

Einkvar som utfører teneste eller arbeid for eit forvaltningsorgan, pliktar å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til det han i samband med tenesta eller arbeidet får vite noko om.
I Seljord kommune må alle tilsette i aktuelle stillingar skrive under på ei fråsegn om teieplikt.