Sist endret: 20.09.2017

Utlån og utleige av kommunale lokale og uteområde

Lokale i kommunale bygg skal som hovudregel ikkje lånast ut /nyttast til arrangement og tilstelningar i ikkje-kommunal regi (privat) eller kommersiell verksemd.
Kommunen har reglar for praksisen, dei finn du her.

Kommunehuset med NAV