Sist endret: 14.06.2016

Hjelpeskjema og verktøy

Nyttige verktøy for lærlingar, instruktørar og faglege leiarar

 Skjema  Pdf  Word  
Skjema for halvårsvurdering      Adobe PDF  Word
Skjema for planlegging  Adobe PDF  Word
Mal for gjennomføring av oppgåver  Adobe PDF  
Oppsummering etter lærlingesamtale  Adobe PDF  Word
Vurdering undervegs. Halvårig tilbakemelding  Adobe PDF  Word
Hjelpeskjema ved evaluering  Adobe PDF  Word
Skjema for midt- og sluttvurdering   Adobe PDF  Word
Vedlegg til Oppmelding til fagprøve     Word
Intern opplæringsplan helsefag mal    Word
Intern opplæringsplan b - og u.-fag mal    Word
Opplæringsbok Helsefag Seljord kommune/OKOS  Adobe PDF  
Opplæringsbok - og ungdomsarb.fag. Seljord kommune /OKOS  Adobe PDF