Sist endret: 03.02.2016Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen Bente Widenoja Sudbø

Personalarbeid

Informasjon om personalarbeidet i Seljord kommune

Personalavdelinga har felles e-postadresse: personal@seljord.kommune.no

Bruk den ved alle spørsmål om løn, fråvær, refusjon og personaltema. Slike spørsmål blir handsama av fleire ved personalavdelinga, dei fordeler spørsmåla innbyrdes.