Sist endret: 14.09.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Arbeidsplanar

Her finn du informasjon om arbeidsplanar og arbeidstid, også turnus. Vi har lagt ut rammeavtala mellom Seljord kommune, NSF og Fagforbundet om arbeidsplan pg arbeidstid innanfor turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren i perioden 2014-18.

Sida er under arbeid.