Sist endret: 13.02.2018Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Fagorganisasjonane

Hovudavtala inneheld reglar om forhandlingsordning, prosedyrar, og arbeidsgjevars og tillitsvalder rettar og plikter. Hovudavtala er eit verkemiddel for å sikre samhandling og gode prosessar mellom partane.
Her finn du lenke til KS si side om hovudavtala, i tillegg finn du liste over arbeidstakarorganisasjonar og tillitsvalde i Seljord kommune, revidert januar 2017

Arbeidsorganisasjon   Hovudtillitsvald
 Fagforbundet

 Vigdis Øverland

 Utdanningsforbundet 

 Bente Vogsland

 Norsk sykepleierforbund   Kari Landsverk
 Delta

 Asbjørn Storrusten 

 Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 Bjørn Arild Hagen  

 Norsk  Fysioterapeuters forbund                                                           Ragnhild Skrede
 Den norske lægeforening

 Kine Jordbakke

 Norsk naturforvalterforbund (Nafo)

 Torunn Raftevold Rue                 

 Den norske jordmorforening  Mirjam Schade
 Musikernes fellesorganisasjon (MFO)  Jo Henning Kåsin 
 Fellesorganisasjonen (FO)   Lene Jeanette Streitlien